Naar inhoud

Praktisch

Jozef Van Gils
Gemeentelaan 60
2381 Ravels
gsm 0473 66 04 89
tel. 014 65 48 31
fax 014 65 94 68
jef.van.gils@ravels.be

Jozef Van Gils

De gemeentesecretaris heeft de algemene leiding over de gemeentelijke diensten en staat aan het hoofd van het personeel. Hij is de schakel tussen de politieke organen van de gemeente en de gemeentelijke diensten. Zo woont de secretaris de vergaderingen van de gemeenteraad en het college bij en stelt hij de notulen ervan op.

Samen met de gemeentediensten zorgt de secretaris voor een goede voorbereiding van de dossiers die worden voorgelegd aan het college en aan de gemeenteraad. Hij waakt erover dat de beleidsbeslissingen daadwerkelijk en correct worden uitgevoerd. Hierbij wordt de gemeentesecretaris ondersteund door de verschillende gemeentelijke diensten.

De secretaris is voorzitter van het managementteam, waarin ook de diensthoofden en de financieel beheerder zetelen. Hij coördineert de opmaak van de beleidsnota bij het gemeentebudget en van de strategische nota bij het meerjarenplan.

Functies