Naar inhoud

Defecte straatlampen melden

Buurtbewoners zien meestal als eerste wanneer een lamp van de openbare verlichting stuk is. De gemengde Vlaamse distributienetbeheerders en Eandis rekenen op de medewerking van de bevolking om een defect snel te melden.

Wanneer worden defecte straatlampen hersteld?

Een defecte straatlamp, waarvan de adresgegevens en het nummer van de verlichtingspaal (herkenbaar op de gele sticker) op een correcte manier en volledige manier zijn doorgegeven, wordt binnen de 14 dagen hersteld. Het gaat hier enkel om een defect aan één lamp. Let wel: na 22.00 uur dooft een aantal straatlampen automatisch om energie te besparen. Wanneer de politie een defect meldt met een veiligheidsrisico, dan wordt de herstelling binnen de kortst mogelijke tijd uitgevoerd, ook tijdens het weekend.
Bij defecten waarbij de verlichting van een volledige straat of meerdere straten uitvalt, ligt de oorzaak wellicht aan het elektrisch voedingsnet. Technici komen binnen de 48 uur ter plaatse om de storingsoorzaak te bepalen. Waar mogelijk zullen ze een voorlopige herstelling uitvoeren om zoveel mogelijk lichtpunten terug in dienst te krijgen, in afwachting van een definitieve herstelling. Die gebeurt binnen de 14 dagen.

Melden van defecte straatlampen

Dankzij een efficiënt onderhoudsprogramma en een snelle opvolging bij defecten, baat Eandis een van de meest uitgebouwde en best onderhouden verlichtingsinfrastructuren in Europa uit. Alle bewoners dragen daar ook toe bij, door defecte lampen bij voorkeur te melden via de speciale webpagina www.straatlampen.be. Meldingen gebeuren via invulvelden waarvan sommige verplicht zijn om de klacht correct en volledig te registreren, waardoor herstellingen sneller worden uitgevoerd. Bovendien wordt de melder via een e-mail verwittigd wanneer het defect is hersteld. Wie niet over een internetaansluiting beschikt, kan een defect melden via het gratis telefonnummer 0800 6 35 35.Datum van het bericht: vrijdag 24 november 2017
Alle nieuws