Naar inhoud

Gemeentelijke landbouwadviesraad

De landbouwadviesraad is een erkende gemeentelijke adviesraad die het gemeentebestuur adviseert over materies die land- en tuinbouw aanbelangen, met inbegrip van de milieuaspecten ervan. Het toekennen van subsidies aan land- en tuinbouworganisaties gebeurt jaarlijks na advies van de landbouwadviesraad.