Naar inhoud

Gemeentelijke jeugdraad

De gemeentelijke jeugdraad adviseert de gemeente i.v.m. alle beleidskeuzes die een duidelijke invloed (kunnen) hebben op de leefwereld van kinderen en jongeren. Hierbij kan het zijn dat het gemeentebestuur de gemeentelijke jeugdraad om advies vraagt, maar de gemeentelijke jeugdraad kan dit ook uit eigen beweging doen.