Naar inhoud

Bijzonder comité voor de sociale dienst

De raad kan een bijzonder comité oprichten, waaraan specifieke bevoegdheden worden overgedragen. De raad heeft enkel een bijzondere comité voor de sociale dienst opgericht, dat bevoegd is voor de toekenning van individuele maatschappelijke dienstverlening aan personen en gezinnen. Het bijzonder comité vergadert in principe elke derde dinsdag van de maand om 12.30 uur.