Naar inhoud

Praktisch

Juridische dienst

Dreef 19
2381 Ravels


tel. 014 46 24 30
fax 014 65 57 37
e-mail

Openingstijden

Dag Openingsuren
Dinsdag 09.00-12.00 uur*
Elke 2de en 4de
dinsdag van de maand
17.00-19.00 uur*

  

Juridische dienst

Wie juridische vragen heeft, kan terecht op de juridische dienst. De jurist staat ten dienste van alle inwoners van Ravels en zal iedereen op juridisch vlak voorthelpen. Bovendien is elke consultatie gratis.

Je kan langskomen voor gewoon wat informatie of een advies over een bepaald juridisch onderwerp, maar evengoed om een contract, een ingebrekestelling of een verzoekschrift voor de rechtbank te laten opstellen.

Je kan op deze dienst terecht met juridische vragen uit alle rechtstakken, ondermeer:

  • burgerlijk recht: contracten, erfrecht, koop - verkoop, schenkingen,… 
  • huurrecht: opstellen/nalezen contract, niet uitgevoerde herstellingen, huurachterstal, indexering, opzeg,… 
  • personen- en familierecht: feitelijk/wettelijk samenwonen, huwelijk, echtscheiding, onderhoudsgeld, recht op persoonlijk contact, recht op privacy,… 
  • gerechtelijk recht: beroepsprocedures, collectieve schuldenregeling, aanvragen gratis juridische bijstand (pro deo), verjaringstermijnen,…
  • sociaal recht: arbeidsrecht, kinderbijslag, pensioenen,…
  • zakenrecht: burenruzie, mede-eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden…
  • strafrecht: strafmaat, verloop strafprocedure, …