Naar inhoud

Praktisch

Dienst kinderopvang

Dreef 19
2381 Ravels


tel. 014 46 24 04
fax 014 65 57 37
e-mail

Openingstijden

DagZitdagen
Elke laatste
dinsdag van
de maand

17.00-19.00 uur*
Vrijdag09.00-12.00 uur*

 

 

Andere momenten mogelijk na afspraak en tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar.

 

Dienst kinderopvang

kinderen bij de onthaalouder, © Carine Wouters

Doelstelling:

 

De Dienst kinderopvang, erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin en verbonden aan OCMW Ravels, staat hoofdzakelijk in voor de dagopvang van kinderen tot 3 jaar. Onze dienst staat open voor kinderen met een bijzondere zorgbehoefte.

 

Pedagogisch beleid:

 

Onze dienstverlening omvat de verzorging en opvoedkundige begeleiding van de kinderen. De Dienst kinderopvang wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien. Dit proberen we te bereiken door ondermeer onze onthaalouders vorming aan te bieden, huisbezoeken bij de onthaalouders en een doorgedreven kwaliteitsbeleid te voeren.

 

De Onthaalouder:

 

De kandidaat-onthaalouder kan pas kinderen opvangen na aanvaarding door de dienst. Hier gaat een uitgebreid onderzoek aan vooraf om de pedagogische eigenschappen en de geschiktheid van de persoon te kunnen inschatten. Verder gaat er ook aandacht uit naar de inrichting van de gezinswoning, die aangepast moet zijn voor de opvang van kinderen. Na aanvaarding moet de onthaalouder de startvorming volgen. Gedurende ieder kalenderjaar moet de onthaalouder minimaal 12 vormingsuren bijwonen over uiteenlopende thema?s. Dit om de professionaliteit van onze onthaalouders nog verder vorm te geven.

 

De opvang bij een onthaalouder is huiselijker, persoonlijker en kleinschaliger dan opvang bij een kinderdagverblijf. Dit komt omdat de opvang doorgaat in de gezinswoonst en dat er een lager aantal kinderen toegelaten is bij een onthaalouder. Er verblijven maximum 8 kinderen gelijktijdig bij de onthaalouder. Gemiddeld kan een onthaalouder maximaal 4 kinderen voltijds opvangen op kwartaalbasis. Eigen kinderen jonger dan 6 jaar tellen mee als aanwezige kinderen.

 

Roken en huisdieren worden niet toegelaten in de ruimtes waar de opvang plaatsvindt.

 

De Dienst:

 

Buiten de bovenvermelde selectie van onthaalouders staat de dienst in voor de kwaliteit van de opvang. Dit doet ze door regelmatige onaangekondigde huisbezoeken, het geven van vorming, het opvolgen van de kinderen en regelmatige veiligheidsonderzoeken.

 

De planning van de bezetting wordt door de dienst opgemaakt. Ze behandelt de aanvragen en tracht je naar wens te verwijzen. De dienst staat ook in voor de facturatie van de gepresteerde opvang en de aflevering van fiscale attesten.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?