Naar inhoud

Praktisch

Gemeenteraad

Gemeentelaan 60
2381 Ravels


Gemeenteraad

Gemeenteraad © Gemeentebestuur Ravels

De Ravelse gemeenteraad telt 23 leden, die elke zes jaar rechtstreeks verkozen worden door de inwoners van onze gemeente.

In principe vergadert de gemeenteraad maandelijks, telkens op de eerste maandag van de maand om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze vergaderingen zijn openbaar (met uitzondering van bepaalde agendapunten waarvoor de wetgeving bepaalt dat ze in besloten zitting behandeld moeten worden). Iedereen die interesse heeft, kan de vergaderingen dus bijwonen.

De gemeenteraad beslist over alle zaken van gemeentelijk belang, tenzij de bevoegdheid in de regelgeving uitdrukkelijk is toegewezen aan het college van burgemeester en schepenen, de burgemeester of de gemeentesecretaris.

De samenstelling van de gemeenteraad vind je rechts op deze pagina.

Onderaan deze pagina kan je de agenda’s en de beknopte verslagen van de gemeenteraadszittingen raadplegen.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?