Naar inhoud

Praktisch

Het Vlaamse Kruis vzw - afd Antwerpen-Zuid/100 Ravels

Ambulance:
Dreef 21
2381 Ravels

Correspondentieadres:
Smallandlaan 14a
2660 Hoboken


tel. dringend: 112
e-mail

Het Vlaamse Kruis vzw - afd Antwerpen-Zuid/100 Ravels

Het Vlaamse Kruis vzw - AFd Antwerpen-Zuid baat van 24 december 2014 de ziekenwagen 100/112 Ravels uit in opdracht van de FOD Volksgezondheid.


Het OCMW van Ravels sloot een gebruikovereenkomst af met Het Vlaamse Kruis vzw en stelt een ambulance ter beschikking voor het primaire ziekenvervoer sinds 24 december 2014. 

Voor dringend ziekenvervoer dienen de inwoners van Ravels het nummer 112 te bellen.

Voor het niet-dringend ziekenvervoer kunnen inwoners van Ravels bij de mutualiteit waarbij zij zijn ingeschreven.