Naar inhoud

Missie en visie gemeente Ravels

We willen Ravels behouden als een landelijke en groene gemeente en verder uitbouwen tot een hedendaagse gemeenschap waar het vandaag en morgen goed is om te leven en te werken. Om dit waar te maken willen we, binnen een gezond financieel kader en vanuit een duidelijke langetermijnvisie, zorgen voor een kwaliteitsvolle en correcte dienstverlening voor alle inwoners, verspreid over de vijf dorpskernen. Een goede verstandhouding tussen bestuurders en medewerkers staat hierbij centraal.


Toelichting bij de basistekst:

We willen Ravels behouden als een landelijke en groene gemeente
 • Ravels is een groene en landelijke gemeente met veel open ruimte en natuur. Deze opportuniteiten geven ons de mogelijkheid om toerisme, sport en vrijetijdsactiviteiten te ontwikkelen.
 • Het behouden van deze sterke punten mag niet ten koste gaan van andere sectoren.
 • We moeten oog hebben voor onze specifieke geografische ligging en de kansen hiervan optimaal benutten.
… en verder uitbouwen tot een hedendaagse gemeenschap waar het vandaag en morgen goed is om te leven en te werken.
 • Het gemeentebestuur wil een duurzame samenleving uitbouwen met oog voor de toekomst van onze kinderen.
 • We willen de lokale economie en de plaatselijke tewerkstelling stimuleren, door opportuniteiten te benutten.
Om dit waar te maken willen we, binnen een gezond financieel kader …
 • Een financieel gezonde situatie moet de basis blijven van ons beleid.
… en vanuit een duidelijke langetermijnvisie, …
 • We willen werken met een langetermijnvisie die doordachte keuzes verwoordt en die werkt vanuit strategische doelstellingen.
… zorgen voor een kwaliteitsvolle en correcte dienstverlening voor alle inwoners, …
 • Een correcte dienstverlening voor iedere burger is belangrijk.
 • Een aangepaste externe communicatie moet ervoor zorgen dat de gemeente bij haar bewoners zichtbaar wordt en uitstraling krijgt.
 • Het verenigingsleven is erg belangrijk om tot een echte gemeenschap te komen. Een uitgebreid netwerk van ondersteunende faciliteiten voor verenigingen is dan ook belangrijk.
 • We willen met een sterk sociaal beleid een speciale zorg voor medemensen met minder kansen ontwikkelen.
 • We willen alle inwoners integreren in onze gemeente. De spanning tussen het bewaren van onze eigenheid en het openstaan voor andere culturen is hierbij een permanente evenwichtsoefening.
… verspreid over de vijf dorpskernen.
 • De gemeente voert één gecentraliseerd beleid. Niet alle infrastructuur moet in iedere dorpskern aanwezig zijn.
 • We willen de vijf dorpskernen levendig houden. Een goed en evenwichtig uitgebouwde gemeentelijke infrastructuur is hierbij belangrijk.
Een goede verstandhouding tussen bestuurders en medewerkers staat hierbij centraal.
 • De beleidslijnen van het gemeentebestuur worden door de mandatarissen uitgetekend en door het personeel tot uitvoering gebracht.
 • Iedereen is op zijn plaats verantwoordelijk voor een gedeelte van de goede werking van de gemeente.
 • Vertrouwen geven en krijgen is op alle niveaus belangrijk.
 • Het managementteam is een belangrijke schakel in het professioneel uitbouwen van de organisatie.
 • Eerlijkheid, loyauteit en collegialiteit zijn belangrijke waarden.
 • We willen werken met personeel:
  • dat goed opgeleid is
  • dat een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft
  • dat sterk gemotiveerd en betrokken is.